Vietcombank
Chủ tài khoản: Trần Minh Chiểu
Số TK: 0511000450045
Chi nhánh Sài Thành – PGD 9

https://k09tradinggroup.com/thanh-toan-bang-tai-khoan-ngan-hang/
Sacombank
Chủ tài khoản: Trần Minh Chiểu
Số TK: 060211365326
Chi nhánh Điện Biên Phủ – PGD Nguyễn Tri Phương

https://k09tradinggroup.com/thanh-toan-bang-tai-khoan-ngan-hang/
Vietinbank
Chủ tài khoản: Trần Minh Chiểu
Số TK: 108866974679
Chi nhánh 10 TP HCM – PGD Ngô Gia Tự

https://k09tradinggroup.com/thanh-toan-bang-tai-khoan-ngan-hang/
MB bank
Chủ tài khoản: Nguyễn Dương Mỹ Hạnh
Số TK: 1170101700007
Chi nhánh Sài Gòn HCM

https://k09tradinggroup.com/thanh-toan-bang-tai-khoan-ngan-hang/
BIDV bank
Chủ tài khoản: Nguyễn Dương Mỹ Hạnh
Số TK: 18610000073264
Chi nhánh Hàm Nghi Q1 HCM

https://k09tradinggroup.com/thanh-toan-bang-tai-khoan-ngan-hang/